Can Irmak Özinanır - Günümüzde demokrasi kavramı çoğunlukla burjuva devrimi ile eşanlamlı olarak kullanılıyor. Tarihi kanlı diktatörlüklerle dolu kapitalizmin, sözcüğü kendisiyle neredeyse eşanlamlı hâle getirmesi en büyük ideolojik başarılarından biri olsa gerek.

Dila Ak - Kadınlar ne İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiş durumda ne de 6284 sayılı kanundan vazgeçmek niyetinde.

Dila Ak - İnsanca yaşamak için illa vatandaş olmak gerekmediğini, insan olmanın yeterli olduğunu hatırlatalım. Bu noktada “ama” ya da “fakat”lı cümlelere yer yok. Ya zorbalardan taraf olacağız ya da göçmenlerden taraf olup her türlü ayrımcılığın karşısında durarak sesimizi yükselteceğiz.

Volkan Akyıldırım - Yerel seçimler yaklaşıyor. Farklı partilerden çeşitli adaylar karşımıza çıkıyor. Bunların çoğunun karşımızda bürokratlar, iş adamları, müteahhitler, “ünlüler”, kendi partilerinden aday olmayıp başka partilerden seçime girenler, kısaca ayrıcalıklı ve zengin sınıfların temsilcileri olduğu görülüyor.

Tuna Emren  - İliç’te yaşanan maden felaketi göstere göstere geldi. Adına “hafriyatçılık” da denilen, birçok ülkede yasaklanmış, Türkiye’de de yasaklı olması gerekirken Danıştay’ın verdiği karara rağmen başlatılan bir yöntemin beklenen sonucuydu.

Alex Callinicos - Geçen ekim ayında New Left Review, önde gelen yazarı Perry Anderson'ın tam zamanında yazdığı bir makale yayınladı. Makale, tarihi boyunca Batı emperyalizminin aracı olan uluslararası hukukun bir eleştirisiydi.

Şenol Karakaş - Santa Maria kilisesine yapılan saldırı elbette bir nefret saldırısıdır ama asıl sorun, dünyanın bu bölgesinde bu saldırıların çok rahat gerçekleşebilmesidir.

Alex Callinicos - Muhtemelen yılın en mide bulandırıcı düzenli etkinliği, her ocak ayında İsviçre'nin Davos kayak merkezinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'dur (WEF). Bu forum şirket zenginlerinin ve onların dalkavuklarının (akademisyenler, gazeteciler ve benzerleri) gösteriş yapması ve ilişkiler kurması için bir fırsat.

Tuna Emren - Karl Marx kapitalizmin kendisini iyiden iyiye gösterdiği iki duruma dikkat çekiyordu. Bunların ilki, fabrikalar ve makineler gibi "üretim araçlarına" sahip olan ya da bunları kontrol edenler ve işçiler arasında gerçekleşiyor: Kapitalistler kârlarını büyütmek için işçileri sömürür.

Şenol Karakaş - Irak’tan sürekli ölüm haberleri geliyor. Her gelen ölüm haberini “mantıklı” bir açıdan kavraması için topluma yoğun bir milliyetçilik şırıngalanıyor. Her asker cenazesine cenazeleri normalleştiren analizler eşlik ediyor.

SON SAYI