Roni Margulies - Yaklaşık yedi milyon yıl önce ağaçlarda yaşayan, kürklü, toprağa inip yürüdüğünde büyük ihtimalle kollarını da yere basan bir hayvanın genlerinden birinde sahibine bir avantaj veren bir mutasyon gerçekleşti. Bu bireyin çocukları, torunları, torunlarının torunları farklı bir türe doğru evrimleşmeye başladılar. Geçirdikleri uzun evrim sürecinin sonucu bizleriz.

Ian Angus - Karl Marx ve Friedrich Engels 1840’larda, daha sonra Alman İdeolojisi olarak yayınlanan el yazmalarında, hayatlarının geri kalanındaki yazılarının ve siyasi faaliyetlerinin zeminini oluşturan tarihi ve toplumu anlamaya dair yaklaşımlarının ilk kapsamlı ifadesini ortaya koydular. Bunu, o zamanlar Almanya’daki radikal çevrelerde etkili olan bir dizi filozofun eleştirisi biçiminde yaptılar.

Şenol KARAKAŞ - Neden bir AKP cenazesiyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için bu yılın başlarına dönmekte fayda var.1 Yılın başlarında Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken bir anda SGK’yı Kılıçdaroğlu’nun batırdığını anlatmaya başlamış, üstelik bunu ‘gençlere anlatmamız gerek, hatırlamazlar o günleri’ diyerek yapmıştı. Gençlerin doğumlarından önce hallaç pamuğu gibi atılan, darmadağın edilen bir kurumu hatırlamaması normal. Normal olmayan, adını bile bilmedikleri, vaktinde ne işe yaradığını tam olarak kavrayamadıkları bir kurumun çöküşünün sorumluluğunu Kılıçdaroğlu’na yıkmanın politika yapmak olarak yorumlanması.

Martin Empson - Ekim 2011 ile Mart 2012 arasında bir noktada dünya nüfusu 7 milyarı aştı. Ne zaman böyle bir dönüm noktası geride bırakılsa, dergilerde kontrolsüz nüfus artışının tehlikeleri konusunda uyarı üzerine uyarı yapan çok sayıda makale yayınlanır. Dünya nüfusu 2012’den bu yana 700 milyon kişi daha arttı. Bu durum bazı politikacıların, nüfus bilimcilerin ve medya yorumcularının paniğe kapılmasına neden oluyor...

Ian Angus - Küresel ısınma. Kasırgalar. Yükselmekte olan deniz seviyesi. Dumanlı ve zehirli hava. Okyanuslardaki asitlenme ve ölü bölgeler. Türlerin yok oluşu. Toprağın aşınması. Tatlı su rezervlerinin tükenmesi. Ozon tabakasındaki incelme. Biyolojik bozunmadan muaf plastikler ve kimyasal kirlenme. Ormansızlaştırma. Çölleşme. Antibiyotik dirençli bakteriler. Tuhaf hastalıklar ve salgınlar…

Sinan Özbek - Marx 1818/1883 yılları arasında, Engels ise 1820/1895 yılları arasında yaşıyor. Bu yıllar kapitalizmin barbarca geliştiği yıllar. Köylü çocuğunun kırdan koparılıp, kentlerdeki fabrikalara tıkıldığı, çalışma saatlerinin oldukça uzun olduğu yıllar. Köylü çocuğunun işçiye dönüştüğü ve işçilerin de en sağlıksız koşullarda yaşamaya mahkûm edildiği yıllar.

Erkin Erdoğan - Bugüne dek BM çerçevesinde 25 Taraflar Konferansı (COP) toplandı ve her bir konferansa binlerce, zaman zaman on binlerce devlet görevlisi ve delege katıldı. Ve bütün bu çabaların sonucunda, bol konuşma ve boş vaatler dışında neredeyse hiçbir mesafe kat edilemedi. Küresel sera gazı emisyonları dik bir eğri olarak artmaya devam ediyor. 1990’da yaklaşık 350 olan milyon başına karbondioksit parçacığı sayısı, içinde olduğumuz aylarda 420 seviyelerine dayandı.

Alex Callinicos - 6 Ocak 2021’de, çoğu Konfederasyon bayrağı taşıyan ve bazıları açıkça faşist olan aşırı sağ göstericiler, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nin merkezi olan ve Washington DC’de bulunan Kongre binasını bastı. Liberal ve solcu yorumcular hemen, beş kişinin hayatını kaybettiği bu eylemin bir darbe olduğunu ilan etti. Peki, bu baskın Edward Luttwak’ın klasik “biçimsel ve işlevsel darbe” tanımına uyuyor muydu: “Devlet aygıtının küçük ama kritik bir kesiminin içeri sızması ve bunun, daha sonra hükümetin devletin geri kalanı üzerindeki kontrolünü elinden almak için kullanılması”?

Nuran Yüce - Aralık 2015’te 195 ülke Paris İklim Anlaşması’nı kabul etti. Bu Anlaşma ‘küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 2 derecenin oldukça altında tutulması ve artışın 1,5 dereceyle sınırlandırılması’ hedefini içeriyordu. Böylece ülkeler bu sözleşme ile iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından ve zararlarından kaçınmak için net bir eşik belirlediklerini ilan ettiler...

Özdeş Özbay - Son birkaç yıldır felaket üzerine felaket yaşanıyor. Amazonlarda, Rusya’nın ve Avusturya’nın geniş ormanlarında dev yangınlar, kutuplarda dev buzul kayıpları, sıklığı ve gücü artan kasırgalar, dünya ölçeğinde artan kuraklık, hava kirliliği ve salgınlar. Tüm bunlar, tek amacı sermaye birikimi olan ve bu nedenle de sürekli olarak büyümesi gereken şirketlerin ve ülke ekonomilerinin birbiri ardına neden olduğu ekolojik sorunlar.