Enternasyonal Sosyalizm'in 6. sayısı çıktı: Salgın Günlerinde Sosyalizm Mücadelesi

ENTERNASYONAL SOSYALİZM
Tipografi
  • En Küçük Küçük Orta Büyük En Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Enternasyonal Sosyalizm dergisinin 6. sayısı Salgın Günlerinde Sosyalizm Mücadelesi başlığıyla çıktı.

155 sayfalık teorik-politik derginin sunuşu ve içindekiler şöyle:

“Kapitalist toplum düzeni, çare bulunması gereken kötülükleri yeniden ve yeniden üretiyor.”

Friedrich Engels

Küresel salgın hepimizi bir ölüm kalım mücadelesinin içine çekti. Bir yandan bu mücadeleyi verirken bir yandan da 1800’lü yılların başından beri sosyalistlerin kapitalist üretim tarzı hakkında anlattıkları, bugün gözlerden saklanamaz ve yıkıcı gerçekler olarak milyarlarca insan tarafından gözlemleniyor, deneyimleniyor. Üretim, beslenme, barınma, sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanlarda tüm insanlığın yaşamını rahatça sürdürmesine yetecek kaynaklara sahip olmamıza rağmen, kapitalizm, gezegeni, üzerindeki tüm canlı yaşamıyla mahvediyor. Tüm olanakları sermayenin kullanımına açan bir sistem olarak, yaşamı emen saf kötülük olduğu her geçen gün berraklaşıyor.

Küresel bir yıkım ve bu yıkımı durdurmak için işbirliğiyle, dayanışmayla ayakta durmaya çalışan, en çok hasarı almasına rağmen insanlığın tümünü salgından sakınmak için varını yoğunu ortaya koyan işçi sınıfı, 2019 yılını öfkeli eylemlerle tamamlamışken, salgınla birlikte daha da öfkelenmiş bir halde.

Kaynakları har vurup harman savuran, sadece zenginleri kollayan sistem, ekonomik krizlerle, derinleşen iklim kriziyle, salgın kriziyle insanlığı bir karar aşamasına getirdi: Ya insanlığın toptan çöküşüne sessiz kalınacak ve bildiğimiz yaşamın sonu gelecek ya da kapitalizme son verilecek!

Enternasyonal Sosyalizm, sesi olmayan tüm canlıların da yaşama hakkını savunarak, ikinci tercihin örgütlenmesine küçük de olsa bir katkı yapmak için 6. sayısıyla karşınızda.

Derginin ilk yazısı “Covid-19 ve Otoriterizm Şovu” başlığını taşıyor. Şenol Karakaş, yazıda dünyada öfke birikirken, Türkiye’de hükümetin salgın karşısındaki tutumunun da ayrıca bir öfke biriktirdiğini ve yerli-milli otoriter rejimin adaletsizlikleri derinleştirdiğini savunuyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/covid-19-ve-otoriterizm-sovu.html

Tuna Emren, “Maskeler Düştü – ‘Felaket Kapitalizmi’ Ateşe Odun Taşıyor” başlıklı makalesinde Covid-19 salgınının, kapitalist üretim tarzıyla köklü ilişkisini bir dizi tarihsel referansla ele alıyor. Yazıda salgın ve genel olarak insanın doğayla ilişkisine dair güncel teorik bir tartışma da sürdürülüyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/maskeler-dustu-felaket-kapitalizmi-atese-odun-tasiyor.html

Pandemiler Zamanında Sosyalizm” makalesinde Joseph Choonara salgınların insanlık tarihinde ortaya çıkışlarını, içinde ifade oldukları toplumsal örgütlenmeyle bağlarını ele aldıktan sonra, son pandeminin kapitalist üretimin doğrudan bir sonucu olduğunu gösterip, kapitalist tarım, çiftçilik ve hayvancılık üzerine düşünceleri, güncel referanslarla birlikte kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/pandemiler-zamaninda-sosyalizm.html

Koronavirüs Krizi Değil, Neoliberalizmin Krizi” başlıklı yazısında Bülent Somay, salgın başlar başlamaz sol çevrelerde ortaya çıkan tartışmaların bazılarını değerlendiriyor ve bu tartışmaların hem salgını hem de salgın karşısında alınacak kolektif tedbirleri doğru bir şekilde tayin etmesi için en sağlam zemini tarif ediyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/koronavirus-krizi-degil-neoliberalizmin-krizi.html

Sinan Özbek“Zizek’in Koronavirüs Hakkında Neredeyse Gelişigüzel Konuşması Üzerine” başlıklı makalesinde, salgının başlamasıyla bu konu hakkında hızla yorumlar yapan ve bir tartışma yaratan Zizek’in devlet, salgın, ulusötesi ve salgının önlenmesi gibi başlıklarda dile getirdiği iddialara ve önerilere karşı iddialar ve önerilerle yanıt veriyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/zizekin-koronavirus-hakkinda-neredeyse-gelisiguzel-konusmasi-uzerine.html

Kapitalizmin Enerji İhtiyacı ve İklim Krizi” başlıklı makalesinde Erkin Erdoğan, küresel ısınmanın baş aktörlerinden biri olan enerji sektörü ve sermayenin enerji ihtiyacı üzerinden, iklim krizine kalıcı bir çözüm bulunmasını sağlayabilecek büyük dönüşümün ne tür temellere dayanması gerektiğini ele alıyor ve öte yandan ekolojik ekonomi akımı içerisindeki bir dizi güncel tartışmaya ve bireysel çözümlerin iklim adaleti mücadelesi içindeki yerine değiniyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/kapitalizmin-enerji-ihtiyaci-ve-iklim-krizi.html

Martin Empson “Gezegende Çok Fazla İnsan mı Var?” başlıklı makalesinde iklim krizini nüfus yoğunluğuyla açıklayan tezlerle tartışıyor. Salgından önce kaleme alınan yazı Trump, Bolsonaro ve Boris Johnson gibi, bir açıdan sürü bağışıklığı stratejisiyle özellikle yaşlı nüfusun salgından ölmesine kapı aralayan otoriter siyasetçilerle birlikte ele alındığında güncelliğini koruyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/gezegende-cok-fazla-insan-mi-var.html

Özdeş Özbay, “Ekonomik Kriz, İklim Krizi, Salgın Krizi ve Biriken Öfke” başlıklı yazısında salgının sadece ekonomi üzerinde değil iklim krizi üzerinde de bir etkiye sahip olduğunu, salgına karşı egemen sınıf temsilcilerinin aldığı önlemlerin, ne küresel iklim krizini ne de yoksulların çektiği sıkıntıları engelleme potansiyeli taşıdığını savunuyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/ekonomik-kriz-iklim-krizi-salgin-krizi-ve-biriken-ofke.html

Eşitlik Arayışının İki Uğrağındaki Göçmenler ve Mezar Kazıcıları Olarak Milliyetçiler” başlıklı yazısında Polat Alpman, ırkçılığın ele alınışındaki farklılıkları, bilimsellik iddiasındaki analitik inşa olarak ortaya atılan ırk kavramına folklorik bir malzeme olarak eklenen kültürcülüğün millet kategorisi haline dönüşmesini, bu milletin popülizm marifetiyle nefret ekseninde yeniden örgütlenmesini ve yurttaşlık ile evrensel insan hakları arasındaki boşluk tarafından mücrim ilan edilen göçmenlerin dünyayı nasıl değiştirdiğini tartışıyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/esitlik-arayisinin-iki-ugragindaki-gocmenler-ve-mezar-kazicilari-olarak-milliyetciler.html

Melike Işık, “Putin ve Günden Güne Otoriterleşen Rusya” başlıklı makalesinde, iktidar yılları boyunca Putin’in otoriter rejimi nasıl inşa ettiğini, milliyetçilik gibi ideolojileri nasıl farklılaştırıp kullandığını, Stalinizm’in mirasıyla kurduğu gerilimli ilişkiyi ve rejimin Rusya’da özgürlük isteyenler açısından taşıdığı anlamı ele alıyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/putin-ve-gunden-gune-otoriterlesen-rusya.html

Çağla Oflas, “Trump, Bolsonaro, Orban: Otoriter Dehşet” başlıklı yazısında ABD, Brezilya ve Macaristan’da otoriter siyasi figürlerin iktidara gelişlerine ve ekonomik, politik uygulamalarıyla ideolojik alanda yarattıkları tahribatlara değiniyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/trump-bolsonaro-orban-otoriter-dehset.html

Lenin’den Kaçmak Mı? Neden?” yazısında Şenol Karakaş, Lenin’in 150. doğum yılında bugünün mücadeleleri için Bolşevik Devrimi’nin deneyimlerinden faydalanmanın olanaklarını tartışıyor. Yazı, Lenin hakkında yaratılan yanıltıcı efsanelerin, onun fikirlerine en çok ihtiyaç duyanlarla arasına duvar ördüğünün altını çiziyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/leninden-kacmak-mi-neden.html

Dilek Fırat tarafından 1980’li yılların sonunda kaleme alınan “Tarihten Yapraklar: Tek Ülkede Sosyalizm” başlıklı makale ise bugün de belirleyici olan çok önemli bir tartışmaya yapılan etkili bir müdahale. 12 Eylül darbesinden sonra yurtdışında sürgünde yaşamak zorunda kalan Doğan Tarkan ve Dilek Fırat gibi sosyalistlerin o zamanlar sürdürdüğü tartışmalar, süreklilik içerisinde bugün okuduğunuz dergiyi çıkartan aktivistlerin siyasal geleneği olarak şekillendi. Yazı, bu açıdan başka bir anlam daha taşıyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/tarihten-yapraklar-tek-ulkede-sosyalizm.html

Chris Harman ve Siyasal İktisadın Eleştirisi”, Alex Callinicos’un arkadaşı ve ölene kadar teorik bir diyalog sürdürdüğü yoldaşı Chris Harman’ın ölüm yıldönümü için kaleme aldığı bir makale. Callinicos, Harman’ın özellikle Marksist ekonomi teorisine katkılarını ele alıyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/chris-harman-ve-siyasal-iktisadin-elestirisi.html

Marx ve Yerli Halklar” yazısı, John Bellamy Foster, Brett Clark ve Hannah Holleman tarafından kaleme alındı. Yazarlar, sömürgecilik ve emperyalizm tartışmaları güncelleşirken bazı diğer yazarların Karl Marx’ın kapitalizm, sömürgecilik ve emperyalizm eleştirilerine mesafeli bir pozisyon almalarının arka planını tartışıyorlar. Makale Marx ve Engels’in bu alandaki çok önemli tartışmalarını da açığa seriyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/marx-ve-yerli-halklar.html

Roni Margulies“AKP ve Kemalizm” başlıklı makalesinde bir yandan AKP’nin siyasal evriminin uğrak noktalarını, öte yandan bir devlet ideolojisi olarak Kemalizm’le ve devletle etkileşimini tartışıyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/akp-ve-kemalizm.html

Türkiye’de ve Dünyada İşçi Hareketleri” yazısında Faruk Sevim işçi hareketinin şekillenmesinin kapitalist üretim süreçlerindeki değişime bağlı olarak nasıl değiştiğini, bunun dünyada ve Türkiye’de işçi sınıfı eylemlerine nasıl yansıdığını, grev hareketlerinden sokak hareketlerine kadar küresel işçi eylemlerinin bir dökümünü yaparak inceliyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/turkiyede-ve-dunyada-isci-hareketleri.html

Sibel Erduman “Teknoloji ‘Bizim’ Ne Kadar Dışımızda?” başlıklı makalesinde Mustafa Arslantunalı’nın yazdığı Teknopolis kitabını ele alıyor. Yapay zekâ, bilinç, teknolojiinin sınırlarını etkilediği ve etkilendiği toplumsal örgütlenmenin biçimi arasındaki ilişkiler, kitabın geniş değinme alanlarından bazıları.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/teknoloji-bizim-ne-kadar-disimizda.html

Marx’ın Din Eleştirisi: Sinan Özbek’in Son Kitabı Üzerine” başlıklı yazısında Z. Soner Dinç, Sinan Özbek’in aynı anda yayınlanan iki yeni kitabından Marx’ın Din Felsefesi’ni ele alıyor. Kitabın, din tartışmalarında kaba Marksist yaklaşımın yarattığı yanlış algılara nitelikli bir müdahale olduğu vurgulanıyor.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/marxin-din-elestirisi-sinan-ozbekin-son-kitabi-uzerine.html

Akın Deniz Sorucu“Dört Kitap: Malcolm X, Eleanor Marx, Gramsci, Rosa Luxemburg” başlıklı makalesinde, Z Yayınları tarafından aktvistler için kılavuz niteliğinde hazırlanan kitapları tanıtıyor. Bu dört isim de mücadeleleriyle içinde yaşadıkları dönemin tartışmaları ve eylemlerine çok önemli katkılar yaptılar.

https://www.enternasyonalsosyalizm.org/dort-kitap-malcolm-x-eleanor-marx-gramsci-rosa-luxemburg.html

Bu sayıda kapsamlı makaleleri çok kısa bir süre içinde çeviren, Arife KöseOnur Devrim Üçbaş ve Melih Mol’a teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Onların emeği dergimizin yayına hazırlanmasında son derece önemli bir rol oynadı.