Marksizm 2024: Dünyayı değiştirmek için devrimci fikirler

ETKİNLİKLER
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

► Üç günlük tartışmalar dizisi

► 13 toplantı, 40 konuşmacı

► Marksist kitapçı

► Düzenleyen: DSİP - Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

Dünyada ve Türkiye'de gündemin merkezindeki sorunları, tarihsel ve güncel mücadele deneyimlerini, devrimci sosyalist geleneğin fikirlerini hep birlikte tartışmaya var mısınız?

Marksizm 2024, önceki yıllardaki tartışma toplantıları gibi, bu sene de dünyayı değiştirmek isteyenler için antikapitalist bir kürsü olarak gerçekleşecek.

---

Her şeyin altüst olduğu, katı olan her şeyin buharlaştığı, dünyanın her yerinde sıradan insanların kapitalist sistemin yarattığı sorunlara karşı ayağa kalktığı bir dönemden geçiyoruz.

Kapitalizmin çoklu krizi, büyük felaketler ve cinayetler üretmeye devam ediyor.

Bir yanda tüm dünyayı saran iklim krizi, tarımsal üretimin azalması ve gıda fiyatlarının tırmanışı, açlık ve yoksulluk, yüz binlerce insanı yaşadıkları yerden eden afetler, kuraklık ve bir meta haline getirilen suya erişimin sosyal bir sorun haline gelişi… Diğer yanda silahlanma yarışı ve nükleer tehdit, savaşlar, çatışmalar ve daha büyük savaşların da çıkma olasılığı… Afganistan ve Irak'ın ardından Suriye ve Ukrayna da yerle bir edildi. Şimdi gözlerimizin önünde, Filistin’de bir soykırım yaşanıyor. Emperyalist hegemonya mücadelesi ve vekalet savaşları yüz binlerce insanın hayatına mal oldu. Çok daha fazlası yaralandı, zorla yerinden ettirildi. Ve dünyanın bazı bölgelerinde yeni çatışma olasılıkları da ortaya çıktı.

Kapitalizmi var eden sömürgeciliğin 21. yüzyılda en vahşi biçimde hortladığına tanık oluyor, bunu işgal altındaki Filistin topraklarında görüyoruz. Korsan devlet İsrail, Batı emperyalizmininin desteğiyle Gazze'de soykırım harekâtı başlattı. Kalan küçücük Filistin yerleşimlerini de yutmak, halkı türlü yollarla katletmek istiyor. Ne iyidir ki tüm dünya savaşa ve işgale karşı ayağa kalktı.

Aşırı sağcı, ırkçı ve faşist akımların cirit attığı, otoriter yönetimlerin halklara kan kusturduğu bu dünyada umudu işçilerin ve gençlerin bağrında olduğu büyük mücadeleler taşıyor.

Kapitalist sınıfların dayattığı açlık ve yoksulluk karşısında büyük mücadeleler de yaşanıyor.

Sadece baskı, yasak ve devlet şiddeti yok. Barışçıl protestolardan ayaklanmalara kütlesel mücadele dalgaları da var.

Atmosferi sera gazlarıyla doldurup kârlarına kâr katan şirketler varsa, karşılarında iklim krizini dert edinmiş, grev yapan, sokağa dökülen milyonlar da var ki bu insanlar ortak geleceğin biricik sigortasıdır.

Türkiye, her ne kadar otoriter yönetim ve aşırı sağcılar tarafından içe kapatılmak istese de, işte bu dünyanın bir parçasıdır. 

Burada da baskı, yasak, hukuksuzluk var. Fakat karşısında buna isyan edenler de var ve sayıları da azımsanmayacak kadar fazla.

Çevre katliamlarına direnen köylüler, sefalet ücretlerine ve sendika düşmanlığına direnen işçiler, eşitlik için ülkeyi sarsan kadınlar, var olma hakları için mücadele eden LGBTİ+lar, özgürlüğü için mücadele eden Kürtler ve adalet isteyen büyük kalabalıklar var.

Marksizm 2024 umudun ve mücadelenin seslerini duyuracağı bir platform. 

DSİP olarak, günümüz kapitalizminin çoklu krizine ve yarattığı devasa sorunlara çözümün antikapitalist bir mücadeleden geçtiğini görüyor ve işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, dışlananların, horlananların kol kola girmesine yardımcı olmak, birleşik bir mücadelenin adımlarını atmaya devam etmek için bu etkinliği oldukça önemli buluyoruz.

Ayrı ayrı yürüyen mücadelelerin her birinin haklı olduğunu fakat kazanmak için birleşmelerini öneriyoruz. Bu nedenle, Marksizm 2024 kürsüsünde farklı görüş ve geleneklerden konuşmacıları dinlemeye devam edeceğiz. 

Devrimci teori olmadan devrimci pratikler olmaz. Sadece güncel politik meselelere değinmekle kalmayıp uluslararası işçi hareketinin tarihsel deneyimlerini ve marksist fikirleri de öğrenmek için bir araya geliyoruz.

Marksizm 2024 önceki tüm Marksizmler de olduğu gibi yeni mücadele dönemine hazırlayan bir politik zemin olacaktır.

Yalnızca konuşmak ve dinlemek için değil, neler yapabileceğimiz konusunda birbirimizi anlamamız için de davetlisiniz.

24 MAYIS CUMA

13.00-14.30 | Günümüzde Lenin: Kapitalizm, devlet, işçi sınıfı

Konuşmacılar: Stefo Benlisoy (Yazar), Maria Styllou (Sosyalist İşçi Partisi - SEK Yunanistan), Özdeş Özbay (DSİP) Açılış: Helin Alp

15.00-16.30 | Aşırı Sağın İki Hedefi: Kadınlar ve LGBTİ+’lar 

Konuşmacılar: Nesli Uras (LGBTİ+ aktivisti), Atilla Dirim (DSİP), Yıldız Tar (Gazeteci, LGBTİ+ aktivisti) Açılış: Dila Ak  

17.00-18.30 | Kapitalizmde İklim Adaleti Mümkün mü?

Konuşmacılar: Ersin Tek (DSİP), Hamza Hamouchene (Akademisyen - aktivist), Tuna Emren (Bilim yazarı) Açılış: Irmak Yavlal  

19.00-20.30 | Günümüzde Lenin: 21. yüzyılda devrimin güncelliği

Konuşmacılar: Alex Callinicos (Socialist Workers Party - SWP İngiltere) [Çevrimiçi], Paul le Blanc (Marksist Tarihçi - ABD) [Çevrimiçi] Açılış: Canan Şahin

 

25 MAYIS CUMARTESİ

11.00.12:30 | Yapay Zekâ İşçi Sınıfına Karşı mı?

Konuşmacılar: Levent Özyıldırım (DSİP), Mustafa Arslantunalı (Yayıncı) Açılış: Tuna Emren  

13.00-14.30 | Felaketler Çağında Otoriterizm ve Otoriterizme Karşı Mücadele

Konuşmacı: Joseph Choonara (International Socialism Journal Editörü - İngiltere), Açılış: Onur Devrim  

15.00-16.30 | Enflasyon, Yoksulluk, Sınıf Mücadelesi

Konuşmacılar: Ebru Gökçe (Eğitim Sen), Bekir Ersin (SES), Yılmaz Şengül (TABİB) Açılış: Ferhat Bakırcıoğlu  

17.00-18.30 | Kürt Halkının Özgürlük Mücadelesinin Dinamikleri

Konuşmacılar: Hakan Tahmaz (Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı), Meral Danış Beştaş (DEM Parti Milletvekili), Şenol Karakaş (DSİP) Açılış: Merve Diltemiz

19.00-20.30 | Filistin: Mitler ve Gerçekler

Konuşmacılar: Fatma Akdokur (Filistin’e Özgürlük Platformu), Joseph Choonara (International Socialism Journal Editörü- İngiltere), Melek Ulagay (Filistin’e Özgürlük Platformu), Ömer Madra (Açık Radyo) Açılış: Meltem Oral

26 MAYIS PAZAR

13.00-14.30 | Hayali Cemaatler: Irkçılık ve Göçmen Düşmanlığı

Konuşmacılar: Emel Kurma (İnsan Hakları aktivisti), Ferhat Kentel (Sosyolog), İsmail Çapar (İzmir Mülteci Dayanışma Platformu) Açılış: Hacer Yeşilçay

15.00-16.30 | Otoriterizm, Faşizm, Aşırı Sağ

Konuşmacılar: Canan Şahin (Enternasyonal Sosyalizm yazarı), Mehmet Yaşar Altundağ (Siyaset Bilimci) Açılış: Sibel Erduman

17.00-18.30 | Toplumsal Muhalefetin 1915’le İmtihanı

Konuşmacılar: Bülent Bilmez (Akademisyen, Tarih), Dila Ak (DSİP), Selim Deringil (Akademisyen, Tarih) Açılış: Nuran Yüce

19:00-20:30 | Antikapitalist Manifesto: Filistin’de Soykırım ve Küresel İntifadanın Önemi

Konuşmacılar: Berna Tezcan (Eğitim-Sen üyesi), Can Irmak Özinanır (İhraç Akademisyen), Dila Ak (DSİP), Esra Akbalık (Aktivist), Kadir Bal (Aktivist), Kadim Fırat (TABİB), Şenol Karakaş (DSİP)

SON SAYI