Sosyalist Tartışma 2023: 100 yılı kavramak, yüzleşmek, hesaplaşmak için

ETKİNLİKLER
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Bu yıl Sosyalist Tartışma programının şimdilik kesinleştiği şehirler İzmir, İstanbul ve Ankara. İzmir’de 27-28 Ekim, İstanbul’da 3-5 Kasım tarihlerinde Sosyalist Tartışma toplantıları gerçekleşecek. 

Sosyalist Tartışma 2023 toplantıları iklim krizinin aşırı hava olaylarına yol açtığı bir yazı geride bıraktıktan hemen sonra gerçekleşecek. Arka arkaya kırılan sıcaklık rekorlarına sellerin eşlik etmesi bu krizin yeni bir evreye ulaştığını bir kanıtı. Yunanistan tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. Hemen bir gün sonra ise çok geniş etkisi olan sellerle boğuşuyor. Kuzey kutbunun aşırı ısınmasına bağlı olarak gelişen bu seller tüm gezegeni tehdit eden iklim krizinin sonucu.

Krizsiz yaşayamayan bir sistem

Öte yandan batı emperyalizmiyle Çin ve Rusya gibi ülkelerin oluşturduğu nispeten daha güçsüz olan Doğu emperyalist bloğu arasındaki gerilimler, küresel kapitalist ekonominin kriziyle birlikte daha fazla askeri gerilim anlamına geliyor. Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali ve NATO’da cisimleşen batı emperyalizminin bu savaşı teşvik etmesi tüm dünyayı askeri gerginliğin içinde diken üstünde tutuyor.

Kapitalizm daha aşırı eşitsizlik, daha aşırı adaletsizlik olarak hüküm sürüyor. 

Servet piramidi bu eşitsizliği gösteriyor. Yetişkinlerin yüzde 1,2’si dünyadaki servetin yüzde 47,8’in sahipken yüzde 53,2’si sadece yüzde 1.1’ine sahip. Bu dünyadaki toplam 4,4 milyar yetişkinden 62 milyonu dünya servetinin yüzde 47,8'ine sahipken, 2,8 milyar yetişkinin sadece yüzde 1,1'ine sahip olması anlamına geliyor.

Kriz, savaş, yoksulluk, küresel adaletsizlik, iklim yıkımı kapitalizmin canlı yaşamına sunacağı hiçbir şeyin kalmadığı anlamına geliyor.

Tüm dünya 62 milyon için çalışıyor

Kapitalizm hepimizi bir felakete sürüklüyor. Bu 62 milyon insanın çıkarı, keyfi ve daha fazla daha fazla kâr elde etmesi için 8 milyar insan yok oluşun eşiğinde bir yaşam sürüyor.

Bu yüzden kapitalizmin barbarlık anlamına geldiğini gören dünya işçileri ve ezilenleri çeşitli ülkelerde çeşitli dönemlerde büyük eylem dalgalarını örgütlüyorlar. Bu yılın başında İran, ardından Fransa ve İngiltere’de büyük grev hareketleri, yine Fransa’da bir genci öldüren ırkçı polise karşı başlayan gösteriler, iklim krizini durdurmak için sokakları işgal eden aktivistler, Suriye’de rejime karşı başlayan eylemler, Sudan’da darbeye karşı çıkan on binler bu sistemin normalleşmeyeceğinin farkında.

Krizler var ama direnişler de var

İnsanları göçe zorlayan savaşlar, iklim krizine bağlı kuraklık, açlık ve yoksulluk, insanları cinsel yönelimleri nedeniyle düşmanlaştıran otoriter rejimler, göçmen düşmanlığını olağanlaştıran faşistler ve neonazi örgütlenmeler hayatı çekilmez kılmak için devrede olsalar da dünyanın her yerinde ezilenlerin mücadelesi meydanı bu güçlere bırakmamaya kararlı. Göçmen düşmanları varsa göçmenlerle dayanışanlar, ırkçılar varsa halkların kardeşliğinden yana olanlar, kadınlardan nefret edenler varsa her yerde direnen kadınlar, kapitalist sömürü çarkı varsa grev silahını kullanan işçiler, savaşlar varsa savaşlara dur diyen kitleler var.

Sosyalist Tartışma bu süreçleri ve küresel direnişlerin deneyimlerini tartışacağımız bir platform olacak.

Milliyetçiliğe DurDe!

Türkiye bu küresel gerilimlerin bir parçası. Dünyadan kopuk bir yer değil, hem dünya ekonomisinin bir parçası hem de dünya siyaseti tarafından doğrudan belirleniyor. Türkiye’de bugünlerde orijinal olan tek öğe 14-28 Mayıs seçimlerini iktidar bloğunun kazanmasının yarattığı mağlubiyet duygusu. 

İşte Sosyalist Tartışma 2023 toplantıları bu mağlubiyet duygusuna meydan okuyacağımız ve direnmenin, mücadele etmenin ve kazanmanın mümkün olduğunu anlatacağımız bir platform olacak.

İktidar blokunun özellikle son beş yılı milliyetçiliği ve buna bağlı hamaseti günlük hayatın merkezine yerleştirmeye çalışmasıyla tanımlandı. Seçim süreci bu milliyetçiliğin sergilendiği bir alan oldu. Elbette ana akım muhalefet de bu milliyetçilik yarışında iktidarı yalnız bırakmadı. 

İktidar da muhalefet de 2023’ün ilk günlerinden itibaren “cumhuriyetin 100. yılı” vesilesiyle milliyetçiliği köpürtüyorlar. Milliyetçiliği güçlendiren her iddia, her tez cumhuriyet tarihi boyunca süregiden zulümlerin unutulmasını ve aynı zamanda devam etmesini sağlıyor. Dün Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Yahudiler ve Kürtler bu zulme, ırkçılığa maruz kalırken şimdi yine Kürtler ve göçmenler, özelikle Suriyeli ve Afganistanlı göçmenler bu ağır baskıyı hissediyor, her gün yaşıyorlar.

Bu yüzden Sosyalist Tartışma toplantıları “cumhuriyetin 100 yılı”nı ezilenler, dışlananlar, imha edilenler, soykırıma maruz bırakılanlar, anadili yasaklananlar açısından ele alacak aktivistlerin platformu olacak. Egemenlerin resmi tarihine karşı, ezilenlerin, işçilerin, öteki ilan edilen ve tarihten silinmeye çalışanların gerçek tarihini tartışmak için gelin Sosyalist Tartışma toplantılarını birlikte örgütleyelim.

Tarihi anlamayı bugünü değiştirmek için elzem gören, bugünü değiştirmeye yardımcı olmayan bir tarih anlayışının ezilenler açısından hiçbir anlamı olmadığını bilenler kavramak, yüzleşmek ve hesaplaşmak için Sosyalist Tartışma 2023 toplantılarında buluşuyor. 

(Sosyalist İşçi)