Bu iktidar gitmeli

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Bu iktidardan bir an önce kurtulmak ve yaşam hakkımıza dahi göz diken nefret ittifakını yenmek istiyoruz. Ancak herkes için barışçıl, adil, eşit ve özgür bir yaşamı kurmadan mücadelemiz bitmeyecek!

Kaçak ve çürük yapılara imar affı çıkararak, toplumsal fayda için değil rant odaklı şehir planlamaları yaparak, kentsel dönüşümü yoksulları mülksüzleştirmek için bir fırsat haline getirerek, afet yönetim planlarını ve tatbikatları ciddiyetle yapmayarak adeta deprem riskini görmezden gelen, talimat beklenirken insanların enkaz altında donmasına göz yuman ve dakikalar içinde on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine sebep olan bu iktidar gitmeli. AKP-MHP gidecek ama depremde kaybettiklerimizin, ölüme terk edilen on binlerce yoksulun hesabını da verecek!

Afetleri felakete çeviren, kan başta olmak üzere insani yardım malzemelerini “satılık” hale getiren bu açgözlü iktidardan kurtulalım. Depremin ve diğer afetlerin etkilediği herkese geri ödemesiz maddi destek verilmeli, yıkılan ve kullanılamaz hâle gelen yapılar kamu kaynaklarıyla yenilenmeli. Kentlerimizin, doğamızın, yaşam alanlarımızın rant ve kâr uğruna talan edilmesine izin vermeyelim. AKP-MHP gidecek ama yaşam kalacak!

Yasaklar, sansür, yolsuzluk ve yoksulluk bu dönemin simgeleri haline dönüştü. İşçilerin, ezilenlerin direniş hakları, anaysal hakları arka arkaya kısıtlanıyor, yasaklanıyor. AKP-MHP gidecek, yasakları direnerek yırtıp atacağız!!

İşçilere uygulanan grev yasakları, sendikal örgütlenmelerin önündeki engeller, patronları kollayan düzenlemeler kaldırılmalı. Esnek çalışma adı altında, güvencesiz ve kayıt dışı olarak işçi çalıştırmak yasaklanmalı. Mobbing yapan, haksız fesihle işçi çıkaran, özlük haklarına saldıran işverenler cezalandırılmalı! AKP-MHP gidecek ama sendikal özgürlük kalacak!

Kadınlara ve lubunyalara karşı örülen nefret ittifakını durduralım. Haklarımızı, hayatlarımızı ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya her koşulda devam edelim. AKP-MHP gidecek ama 6284 kalacak!

Kürtaj haktır! Güvenli, sağlıklı ve ücretsiz kürtaj hakkı kamu-özel ayrımı olmaksızın tüm hastanelerde erişilebilir olmalı, keyfi uygulamalara son verilerek bedenlerimiz üzerindeki politikalardan vazgeçilmeli. AKP-MHP gidecek ama özgürlüklerimiz ve temel haklarımız için mücadele edeceğiz, kazanacağız!

İktidarın değişmesini istiyoruz diye göçmen düşmanlığına ve ırkçılığa sessiz kalmayalım. Bu topraklardaki herkesin ayrımcılığa ve sömürüye uğramadan insanca yaşayacağı bir yönetim mümkün! Mülteci, göçmen ve sığınmacılara eşit yurttaşlık hakkı tanınmalı. Göçmen kadınların cinsiyetçi saldırılara karşı korunması için özel önlemler alınmalı. Tüm mültecilerin eğitim, sağlık ve barınma hakları güvence altına alınıp güvenli göç hakkı tanınarak, sınırlar açılmalı! AKP-MHP gidecek ama göçmenler kalacak!

Krizlerin faturasının emekçilere kesilmesine izin vermeyelim. Asgari ücret 15 bin net! Asgari ücret değişen enflasyon oranlarına göre üç ayda bir yeniden düzenlenmeli. Asgari değil özgür, eşit ve adil bir yaşam sürmek için örgütlenelim. AKP-MHP gidecek ama tencerelerin boş kalmayacağı koşullar ve kim gelirse gelsin krizin faturasını emekçilere yüklemesini engellemek için mücadele edeceğiz, kazanacağız!!

İşsizlik maaşı yükseltilmeli ve süresiz hale getirilmeli. İşsizlik kriterleri işçi ve işsizlerin yararına yeniden belirlenmeli ve işsiz kalan tüm çalışanlara işsizlik maaşı hakkı bir an önce tanınmalı. İşsizlik ve yoksulluk kader değil patronların tercihidir. AKP-MHP gidecek ama sosyal güvencemizi direnerek koruyacağız, kazanacağız!

Patronlara ve sermayedarlara vergi affına son verilmeli. Zenginlerin ödediği vergiler, gelirleri ve servetleri oranında artırılmalı. Sermayedarların vergileri kâra göre değil ciroya göre alınarak gelir eşitsizliğinin önüne geçilmeli. Zenginlerden toplanan vergiler toplumun refahını yükseltecek programlar aracılığıyla geri dağıtılmalı. AKP-MHP gidecek ama ellerimiz tüm sermaye sahiplerinin iki yakasında olacak! Patronlar vergilendirilecek!

Küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu ekolojik çöküşün ve çevre felaketlerinin durdurulmasına yönelik taleplerde pazarlıklara karnımız tok. Şirketler, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar dünyamızı el birliğiyle yok ediyor. Geç kaldığımız her an karanlık sona bir adım daha yaklaşıyoruz. Hemen şimdi SIFIR emisyon! AKP-MHP gidecek ama çevre için direnişimiz sürecek!

Hayvan cinayet, tecavüz ve şiddetine son verilmesi için yasal ve idari düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli. Hayvan katillerinin, tecavüzcülerin ve şiddet faillerinin cezasız kalmasına karşı adalet sağlanmalı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvan Hakları Kanunu’na dönüştürülmeli, bu temelde genişletilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır. AKP-MHP gidecek ama canlarımız kalacak!

AKP-MHP iktidarını da savaş politikalarını da durduralım. Sınır ötesi operasyonlara, bölgesel güç olma girişimlerine son verilmeli ve kaynaklar savaşa ve silahlanmaya değil sağlığa, eğitime, yoksulluk ve işsizliğin ortadan kaldırılması için harcanmalı. Kürt halkının talep edilen tüm ekonomik, siyasi, kültürel ve yasal haklarını anayasal güvence altına alacak düzenlemeler bir an önce yapılmalı. AKP-MHP gidecek, demokrasi için mücadele kazanacak!

Her türden derin devlet yapılanmaları açığa çıkarılmalı. Başta faşist örgütlenmeler olmak üzere ırkçı ve milliyetçi odaklar dağıtılmalı! Bu yapıların üyeleri ve topluma karşı suç işleyenler yargılanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı. AKP-MHP gidecek, faşist çeteler dağıtılacak!

Düşünce, ifade, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü üzerinde uygulanan tüm yasak ve baskılara son verilmeli. Siyasi tutsakların özgürlüğü sağlanmalı, demokrasi ve özgürlük mücadelesi suç olmaktan çıkarılmalı! AKP-MHP gidecek ama tutsaklar da özgür kalacak!

İktidarın baskıcı, zorba ve talancı uygulamalarına karşı demokrasi ve özgürlükler etrafında buluşarak “Bu iktidar gitmeli” diyoruz!

Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarımız da uyarılarımız da Kemal Kılıçdaroğlu’na.

Irkçılara, milliyetçilere, azınlıklara yönelik nefret söylemlerini kullananlara oy yok!

Parlamento seçimlerinde herkesi HDP’nin kapatılmasına karşı çıkmaya, sandıkta ise Yeşil Sol Parti’ye oy vermeye ve tüm yaşamsal taleplerimiz için de bugünden itibaren sokaklarda, fabrikalarda, okullarda mücadele etmeye, hep birlikte antikapitalist bir alternatifi inşa etmeye davet ediyoruz.

Oylar Yeşil Sol’a, oylar emek, özgürlük, eşitlik ve demokrasiye! Hazırlıklarımız sokakta direnişe!

DSİP

İletişim: 05554237407