Türk ve Yunan milliyetçiliğine hayır! Ege’de barış istiyoruz!

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Türkiyeli ve Yunanistanlı devrimci sosyalist partiler, savaşa kışkırtmalarına karşı çıkan ortak bir bildiri yayınlandı.

DSİP ve SEK'in bildirisi:

Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasındaki gerilimler yine keskinleşiyor.

İki sağcı lider, Erdoğan ve Mitsotakis, bu iki rakip egemen sınıfın birbirleriyle itişme geleneğini ve bölgede güçlü bir alt emperyalist devlet olma çabalarını sürdürüyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki savaşlar ve çatışmalar bu milliyetçi hükümetlerin gerilimi tırmandırma politikalarına zemin hazırlıyor.

Türkiye hükümeti “Bir gece ansızın gelebiliriz” tehdidini savuruyor. Yunanistan ise Rusya’ya karşı ABD, Fransa ve genel olarak Batı emperyalizmiyle saf tutuyor, bölgedeki boru hattı projelerinden pay kapmaya çalışıyor.

Marx’ın dediği gibi, kaygı dolu egemen sınıflar geçmişin ruhlarını canlandırıp kullanırlar, kendi krizlerini aşabilmek için bu ruhların savaş naralarını ödünç alırlar. Hükümetler militarist naralar atıp itişirken, Ege denizinin iki yakasında milyonlarca işçi yoksulluk, hayat pahalılığı, enflasyon ve fiyat artışlarıyla cebelleşiyor.

İki ülkenin uyguladığı saldırgan dış politika yoksullara, emekçilere çeşitli açılardan zarar veriyor. Yunanistan halkı kapitalizmin küresel krizinin ölümcül sonuçlarını 2008’den beri yaşıyor. Türkiye’de Lira’nın değer kaybı işçi sınıfının sırtına dayanılmaz bir yük bindiriyor.

Erdoğan da Mitsotakis de işçilerin öfkesinin hükümetleri süpürüp atacağından korkuyor. Milliyetçiliği bu nedenle pompalıyorlar, demokratik hakları bu nedenle kısıtlıyorlar ve grevlerle gösterileri bu nedenle engellemeye çalışıyorlar. Ama ne kadar çabalasalar da hükümetlerinin kriz yaşadığı gerçeğini değiştiremiyorlar.

Türkiyeli ve Yunan işçilerin ortak çıkarı, barış için birlik olmak ve evde kendi hükümetleriyle mücadele etmek. Tabandan gelen dayanışma inisiyatiflerini hatırlıyoruz: Türkiye’deki 1999 depreminin ardından Yunanistan’daki dayanışma dalgası ve birkaç yıl önce Yunanistan’daki yangınlar sırasında Türkiye’deki sendikaların yardım toplaması aklımızda.

Türkiye’de DSİP ve Yunanistan’da SEK, kardeşlik ve aşağıdan dayanışmayı örmek için var güçleriyle çalışıyor. Sadece işçi sınıfının gerçek birliğini inşa etmek için değil, aynı zamanda milliyetçiliğin her iki tarafta da işçi haklarını bastırmak amacıyla kullanıldığını vurgulamak için çalışıyorlar.

Bir kez daha ilan ediyoruz: Her iki hükümetin bizleri bölme ve Türkiye halklarıyla Yunanistan halkı arasında düşmanlık yaratma çabalarına karşıyız.

Bizler yoksulluğa, ırkçılığa ve savaşa karşı mücadele eden tüm işçileri birleştirmeyi amaçlayan enternasyonalistleriz.

Herkes için barış, eşitlik ve özgürlüğün yolu bu mücadeleden geçer.

Türkiyeli ve Yunan işçiler, birleşin!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Türkiye

Sosyalist İşçi Partisi (SEK), Yunanistan

SON SAYI