Sağlıkta şiddeti durdurmayanlardan hesap soralım

AÇIKLAMALAR
Tipografi
  • Daha Küçük Küçük Orta Büyük Daha Büyük
  • Varsayılan Helvetica Segoe Georgia Times

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzman Doktor Ekrem Karakaya’nın, bir hasta yakını tarafından silahlı saldırıda öldürülmesi hepimizi öfke ve üzüntü içinde bıraktı. Dr. Ekrem Karakaya’nın sevenlerine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz.

İktidarın uyguladığı sağlık politikaları hekimlere ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak dönüyor. Sağlıkta şiddet her geçen gün artarken, iktidar etkili bir şiddet yasası çıkarmıyor.

Sağlık emek ve meslek örgütleri, bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardı, ama karşılığında iktidarın faşist kanadı tarafından kapatılmakla tehdit edildiler. 

Sağlıkta şiddet münferit değildir, bu toplumsal ve politik bir sorundur. “Giderlerse gitsin” diyenler bu ölümlerin sorumlusudur.

Şiddet, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve bu sorun, çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilir. 

Sağlık çalışanlarının yaşam hakkını, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını savunmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda öncelikle sağlık emek ve meslek örgütlerinin, Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde yapacağı 7 - 8 Temmuz iş bırakma eylemini destekliyoruz.

Şiddeti teşvik edenler bulundukları konumlardan derhal istifa etmeli ve hesap vermelidir. Sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

7 Temmuz 2022

SON SAYI